Valgevaar leidt tot meest ernstige ongevallen

Home \ Nieuws \ Valgevaar leidt tot meest ernstige ongevallen

Delen op

Valgevaar leidt tot meest ernstige ongevallen

Valgevaar is het risico dat leidt tot de meest ernstige ongevallen, zo blijkt uit de ongevalsanalyse over de jaren 2011-2014 die de Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs publiceerde.

De Inspectie SZW onderzoekt jaarlijks ruim 2000 arbeidsongevallen waarbij sprake is van ziekhuisopname, blijvend letsel of overlijden van het slachtoffer. Al deze arbeidsongevallen moeten worden gemeld bij de Inspectie SZW.

Ernstige arbeidsongevallen vinden vooral plaats tussen 9 en 11 uur en tussen 15 en 16 uur, en vooral in de maanden september, oktober en november. Jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 24 jaar en uitzendkrachten krijgen relatief vaker te maken met een ernstig arbeidsongeval. Dit geldt ook voor uitzendkrachten, die daarmee een kwetsbare groep vormen.

Uit het rapport blijkt tevens dat er geen grote verschillen zijn in oorzaken van arbeidsongevallen tussen uitzendkrachten en (vaste) werknemers.

Het aantal dodelijke slachtoffers is de laatste vier jaar vrij constant en ligt rond de 60. Alleen in 2013 was dit aantal naar verhouding vrij hoog, te weten 74. Een verklaring hiervoor is niet gevonden.

Bron: Inspectie SZW, rapport klachten- en ongevallenanalyse over de jaren 2011-2014.

Webdesign by Applepie \ Disclaimer \ Privacy statement \ Cookies \ Sitemap

Vossenbeemd 9 – 5705 CL Helmond \ +31 (0)40 820 03 87 \ info@ensafe.nl