Inspectie SZW controleert op onveilig werken op de bouwplaats

Home \ Nieuws \ Inspectie SZW controleert op onveilig werken op de bouwplaats

Delen op

Inspectie SZW controleert op onveilig werken op de bouwplaats

Het zal u vast niet zijn ontgaan dat de Inspectie SZW onlangs heeft aangekondigd tussen mei en oktober van dit jaar 500 controles te gaan uitvoeren op onveilig werken op de bouwplaats.

Vanuit de Arbowet zijn werkgevers verplicht er voor te zorgen dat hun werknemers zo veilig en gezond mogelijk hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. De dynamiek van een bouwplaats en de aard van het werk maken een vrijwel permanente beschikbaarheid en draagplicht van persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk. Hierdoor blijven de risico’s zo klein mogelijk en wordt letsel voorkomen. De werkgever zal deze middelen ter beschikking moeten stellen, werknemers moeten instrueren en toezicht moeten houden op het gebruik.

Het is vervolgens de verantwoordelijkheid van de werknemer om zich aan de afspraken te houden en de persoonlijke beschermingsmiddelen daadwerkelijk te gebruiken. Doen zij dat niet, dan riskeren zij een boete. Bij een soortgelijke controle in 2012 bleek dat in meer dan de helft van de geconstateerde overtredingen een boete aan de werknemer werd opgelegd.

Bron: Inspectie SZW

 

Webdesign by Applepie \ Disclaimer \ Privacy statement \ Cookies \ Sitemap

Vossenbeemd 9 – 5705 CL Helmond \ +31 (0)40 820 03 87 \ info@ensafe.nl