Professioneel in valbeveiliging

EnSafe B.V. ontwerpt en produceert onder de naam MARQ een compleet gamma aan hoogwaardige producten voor het veilig werken op hoogte. Een team van professionals focust steevast op kwaliteit, innovatie en duurzaamheid.

EnSafe is van mening dat iedereen de MARQ producten moet kunnen kopen en installeren. Daarom werkt EnSafe met MARQ erkenninghouders. Een MARQ erkenninghouder moet passen binnen de kwaliteitsvisie van EnSafe op het gebied van dakveiligheid en serieus omgaan met het op de juiste wijze installeren van de producten. Medewerkers moeten beschikken over de juiste kennis en vaardigheden voor het adviseren, samenstellen en installeren van de valbeveiligingssystemen. Daarom faciliteert EnSafe hen daarbij door het bieden van informatie, het delen van kennis en het geven van trainingen.

Het MARQ Service Plan neemt gebouweigenaren alle zorg voor een optimaal functionerende - en dus veilige - werkplek gedurende de gehele exploitatieperiode volledig uit handen. Met de innovatieve kwaliteitsproducten van MARQ enerzijds, en professionele installatie en periodieke inspectie door de MARQ erkenninghouders anderzijds, biedt EnSafe complete kwaliteitsborging. 

 

 

 

 

Nieuws

Waaraan moeten ankerpunten en kabeltrajectsystemen voldoen?

Valgevaar is in het kader van de Arbowet een bijzonder risico waartegen men zich moet beschermen. Bij het werken op hoogte, en dan met name op de daken van gebouwen waar met regelmaat kortdurende onderhouds-...

Lees verder »
Alle nieuwsberichten >

Webdesign by Applepie \ Disclaimer \ Privacy statement \ Cookies \ Sitemap

Vossenbeemd 9 – 5705 CL Helmond \ +31 (0)40 820 03 87 \ info@ensafe.nl